Skrutkovací x skrutkovací prípoj 

Termostatické expanzné ventily T2, TE2

 

 

Chladivo Typ Vyrovnávanie Kapilára Prípoje Obj. číslo Danfoss/cena v eur bez DPH
Vstup/Výstup Rozsah N: -40°C až +10°C Rozsah  NM
-40 až -5°C
Rozsah  NL
-40 až -15°C
Rozsah B: -60°C až -25°C
m in. x in. mm x mm Bez MOP MOP+15°C MOP 0°C MOP-10°C Bez MOP MOP-20C
R22 TX 2 - 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3206 068Z3208 068Z3224 068Z3226 068Z3207 068z3228
48.90 ----- ---- ---- ---- -----
TEX 2 1/4" 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3209 068Z3211 068Z3225 068Z3227 068Z3210 068Z3229
77.99 ---- ----- ----- ---- ----
R407C TZ2 - 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3496 068Z3514        
38.59 ----        
TEZ2 1/4" 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3501 068Z3517        
61.47 61.47        
R134a TN2 - 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3346 068Z3347 068Z3393 068Z3369    
38.59 ---- ---- ----    
TEN 2 1/4" 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3348 068Z3349 068Z3392 068Z3370    
61.47 ----- ---- ----    
R404A
R507
TS2 - 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3400 068Z3402 068Z3406 068Z3408 068Z3401 068Z3410
----- ----- ----- ---- --- ----
TES2 1/4" 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 068Z3403 068Z3405 068Z3407 068Z3409 068Z3404 068Z3411
61.47 ---- ---- ---- ----- ----

Dýzy

Termostatické expanzné ventily T2, TE2

 

 

Dýza Rozsah N : -40 až + 10°C Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
 
Výkon v kW
R22 R407C R134a R404A
R507
0X 0,5 0,5 0,4 0,38 068-2002 14.45
00 1,0 1,1 0,9 0,7 068-2003 14.45
01 2,5 2,7 1,8 1,6 068-2010 14.45
02 3,5 3,8 2,6 2,1 068-2015 14.45
03 5,2 5,6 4,6 4,2 068-2006 14.45
04 8,0 8,6 6,7 6,0 068-2007 14.45
05 10,5 11,3 8,6 7,7 068-2008 14.45
06 15,5 16,7 10,5 9,1 068-2009 14.45

Výkony sú počítané pri t0 = +5°C a tc= +32°C a 1 K podchladenia kvapaliny vstupujúcej do ventilu

Spodná časť ventilu 

Termostatické expanzné ventily TE5 - TE55

 

 

Typ Dýza Prípoje
Vstup x Výstup
Obj. číslo Danfoss / cena v eur bez DPH
mm Navárací priamy Navárací uhlový
TE5 0.5 - 4 12x16 067B4002 ---- 067B4004 ----
12x22 067B4003 ----- 067B4005 ----
16x22 067B4035 ----- 067B4012 ----
22x28 067B4036 ------ 067B4037 ----
TE12 5 - 7 22x28 067B4016 ----- 067B4017 ----
TE20 8 - 9 22x28 067B4016 ----- 067B4017 ----
TE55 10 - 13 28x35 067G4001 ----- 067G4002 -----

Vrchná termostatická časť ventilu

Termostatické expanzné ventily TE5 - TE55

 

 

Chladivo Typ Vyrovnávanie Kapilára Obj. číslo Danfoss / cena v eur bez DPH
Rozsah N: -40°C až +10°C Rozsah NM: -40°C až -5°C Rozsah B: -60°C až -25°C
m Bez MOP MOP+15°C MOP 0°C MOP -20°C
R407C TEZ5 1/4" 3,00 067B3278 067B3277    
----- -----    
TEZ12 1/4" 3,00 067B3366 067B3367    
---- ----    
TEZ20 1/4" 5,00 067B3371 067B3372    
----- -----    
TEZ55 1/4" 5,00 067G3240 067G3241    
----- -----    
R134a TEN5 1/4" 3,00 067B3297 067B3298    
----- ----    
TEN12 1/4" 3,00 067B3232 067B3233    
---- ----    
TEN12 1/4" 5,00 067B3363      
-----      
TEN20 1/4" 3,00 067B3292 067B3293    
---- ----    
TEN55 1/4" 3,00 067G3222 067G3223    
---- ----    
TEN55 1/4" 5,00 068G3230      
----      
R404A
R507
TES5 1/4" 3,00 067B3342   067B3357 067B3343
-----   ---- ----
TES12 1/4" 3,00 067B3347   067B3345 067B3349
----   ---- ----
TES12 1/4" 5,00 067B3346     067B3350
-----     -----
TES20 1/4" 3,00 067B3352   067B3351 067B3354
-----   ----- ------
TES20 1/4" 5,00 067B3356     067B3355
-----     -----
TES55 1/4" 3,00 067G3302   067G3303 067G3305
----   ---- ----
TES55 1/4" 5,00 067G3301     067G3306
-----     ----
R22
R407C
TEX5 1/4" 3,00 067B3250 067B3267 067B3249 067B3251
---- ---- ---- ----
TEX12 1/4" 3,00 067B3210 067B3227 067B3207 067B3211
---- ---- ---- ----
TEX12 1/4" 5,00 067B3209     067B3212
-----     ----
TEX20 1/4" 3,00 067B3274 067B3286 067B3273 067B3276
----- ---- ----- -----
TEX20 1/4" 5,00 067B3290     067B3287
----     -----
TEX55 1/4" 3,00 067G3205 067G3220 067G3206 067G3207
---- ---- ---- ----
TEX55 1/4" 5,00 067G3209     067G3217
----     ----

Dýzy

Termostatické expanzné ventily TE5 - TE55

 

 

Typ Rozsah N : -40°C až + 10°C Číslo
dýzy
Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
Výkon v kW
R22 R407C R134a R404A
R507
TE5 10,4 10,7 6,68 8,17 0.5 067B2788 ----
TE5 19,1 19,6 12,2 14,9 1 067B2789 ----
TE5 26,3 27,2 17,0 20,5 2 067B2790 ----
TE5 33,8 34,8 21,8 26,3 3 067B2791 ----
TE5 46,0 47,4 29,7 35,7 4 067B2792 ----
TE12 57,2 55,8 37,7 50,7 5 067B2708 ----
TE12 76,3 73,9 50,1 64,0 6 067B2709 ----
TE12 97,8 94,3 65,7 81,3 7 067B2710 ----
TE20 128,0 118,0 77,8 87,1 8 067B2771 ----
TE20 150,0 136,0 92,3 102,0 9 067B2773 ----
TE55 169,0 161,0 111,0 128,0 10 067G2701 ----
TE55 184,0 175,0 122,0 138,0 11 067G2704 ----
TE55 202,0 191,0 134,0 152,0 12 067G2707 ----
TE55 245,0 232,0 166,0 182,0 13 067G2710 -----

Výkony sú počítané pri t0 = +4,4°C a tc= +38°C a 1 K podchladenia kvapaliny vstupujúcej do ventilu

Pájkovací x pájkovací prípoj

Termostatické expanzné ventily TUA a TUAE aj pre R410A s vymeniteľnou dýzou

 

 

Chladivo Typ Vyrovnávanie Kapilára Prípoje cena v eur bez DPH
Vstup/Výstup Rozsah N: -40°C až +10°C
m in. x in. mm x mm Bez MOP
R410A TUAE 6 mm 1,50 3/8"x1/2" 10 x 12 -----
----

 

Dýzy

Termostatické expanzné ventily TUA a TUAE

 

 

Typ Rozsah N : -40 až + 10°C Obj. číslo
Danfoss
Obj. číslo
 
Výkon v kW
R410A
0 - 068U1030 ------
1 1,3 068U1031 ------
2 2,1 068U1032 -----
3 2,9 068U1033 ------
4 4,5 068U1034 -----
5 5,9 068U1035 -----
6 9,0 068U1036 -----
7 12,0 068U1037 -----
8 18,0 068U1038 -----
9 26,0 068U1039 ------

Výkony sú počítané pri t0 = +5°C a tc= +32°C

 

Skrutkovací x skrutkovací prípoj 

Termostatické expanzné ventily TMV, TMVX

 

 

Chladivo Typ Vyrovnávanie Kapilára Prípoje Obj. číslo Honeywell / cena v eur bez DPH
Vstup/Výstup Rozsah: -50°C až +15°C Rozsah
-45 až +5°C
Rozsah
-50 až -10°C
Rozsah
-50 až -20°C
Rozsah
-50 až -27°C
m in. x in. mm x mm Bez MOP MOP+15°C MOP 0°C MOP-10°C MOP -18°C
R22 TMV - 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMV-00001 TMV-00004 TMV-00003   TMV-00002
33.29 ----- ----   -----
TMVX 1/4" 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMVX-00101 TMVX-00104 TMVX-00103   TMVX-00102
49.98 ----- -----   ----
R407C TMV - 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMV-00001 TMV-00004 TMV-00003   TMV-00002
----- ----- ------   -----
TMVX 1/4" 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMVX-00101 TMVX-00104 TMVX-00103   TMVX-00102
----- ----- ------   -----
R134a TMV - 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMV-00005 TMV-00007 TMV-00006    
33.29 ----- -----    
TMVX 1/4" 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMVX-00105 TMVX-00107 TMVX-00106    
49.98 ----- ----    
R404A
R507
TMV - 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMV-00008 TMV-00012   TMV-00011 TMV-00010 TMV-00009
33.29 -----   ----- ----- -----
TMVX 1/4" 1,50 5/8"x3/4" 16x18 TMVX-00108 TMVX-00112   TMVX-00111 TMVX-00110 TMVX-00109
------ 49.98   ----- ----- ------

Dýzy

Termostatické expanzné ventily TMV, TMVX

 

 

Tryska Rozsah : -50°C až + 15°C Obj. číslo
Honeywell
cena  v eur bez DPH
Výkon v kW
R22 R407C R134a R404A
R507
Skrutkovacia
verzia
VD 0,3 0,5 0,5 0,34 0,37 TMVD-00010 11.05
VD 0,5 0,95 0,95 0,65 0,7 TMVD-00008 11.05
VD 0,7 1,3 1,3 0,9 1,0 TMVD-00009 11.05
VD 1,0 1,9 1,9 1,3 1,45 TMVD-00001 11.05
VD 1,5 3,1 3,1 2,1 2,3 TMVD-00002 11.05
VD 2,0 3,9 3,9 2,7 2,9 TMVD-00003 11.05
VD 2,5 5,6 5,6 3,8 4,2 TMVD-00004 11.05
VD 3,0 8,9 8,9 6,2 6,7 TMVD-00005 11.05
VD 3,5 11,7 11,7 8,2 8,8 TMVD-00006 11.05
VD 4,5 16,3 16,3 11,1 12,3 TMVD-00007 11.05
VD 4,75 21,5 21,5 15,0 16,2 TMVD-00011 11.05

Výkony sú počítané pri t0 = -10°C a tc= +25°C a 1 K podchladenia kvapaliny vstupujúcej do ventilu

Skrutkovací x skrutkovací prípoj 

Termostatické expanzné ventily TIS, TISE

 

 

Chladivo Typ Vyrovnávanie Kapilára Prípoje Obj. číslo ALCO /cena v eur bez DPH
Vstup/Výstup Rozsah
-45 až +20°C
Rozsah
-45 až 0°C
Rozsah
-45 až +10°C
Rozsah
-45 až +12°C
Rozsah
-45 až -3°C
Rozsah
-45 až -27°C
m in. x in. mm x mm Bez MOP MOP+10°C MOP+14°C MOP+15°C MOP 0°C MOP -20°C
R22 TIS-HW - 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802422         -----
----         -----
TISE-HW
TISE-HW100
1/4" 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802423     802431   -----
----     ----   -----
R407C TIS-NW - 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802437         -----
-----         ----
TISE-NW 1/4" 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802438         ---
----         -----
R134a TIS-MW - 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802447         ----
-----         -----
TISE-MW
TISE-MW55
1/4" 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802448   802457     ----
----   -----     -----
R404A
R507
TIS-SW
 TIS-SAD-10
- 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802461 802478       ----
---- ----       -----
TISE-SW
TISE-SAD-10
TISE-SW75
TISE-SAD-20
1/4" 1,50 5/8"x1/2" 16x12 802462 802479     802471 -----
----- ----     ----- -----

Dýzy 

Termostatické expanzné ventily TIS, TISE

 

 

Tryska Rozsah : -45°C až + 20°C Obj. číslo
ALCO
cena v eur bez DPH
 
Výkon v kW
R22 R407C R134a R404A
R507
Skrutkovacia
verzia
TIO-00X 0,5 0,5 0,3 0,4 800 532 ------
TIO-000 1,3 1,4 0,8 1,0 800 533 -------
TIO-001 3,2 3,5 1,9 2,3 800 534 ------
TIO-002 5,3 5,7 3,1 3,9 800 535 ------
TIO-003 8,5 9,2 5,0 6,2 800 536 ------
TIO-004 13,9 15,0 8,3 10,1 800 537 -----
TIO-005 16,9 18,3 10,1 12,3 800 538 -----
TIO-006 19,5 21,1 11,7 14,2 800 539 -----

Výkony sú počítané pri t0= +4°C a tc= +38°C a 1 K podchladenia kvapaliny vstupujúcej do ventilu

Navárací x navárací prípoj 

Termostatické expanzné ventily TX6 pre R410A s pevne zabudovanou dýzou

 

 

Chladivo Typ Vyrovnávanie Kapilára Prípoje Výkon v kW Obj. číslo
ALCO
cena v eur bez DPH
Vstup/Výstup Rozsah : -45°C až +15°C
m mm x mm MOP+20°C
R410A TX6-Z12 6mm 1,50 12x16 16,0 801 510 -------
TX6-Z13 6mm 1,50 12x16 28,0 801 512 -----
TX6-Z14 6mm 1,50 16x22 40,0 801 514 --------
TX6-Z15 6mm 1,50 16x22 50,0 801 516 -------
TX6-Z16 6mm 1,50 22x28 74,0 801 518 -------
TX6-Z17 6mm 1,50 22x28 97,0 801 520 -------

Porovnanie veľkosti dýz pre chladivo R404A a výkonové tabuľky 

 
Výkon počítaný pre Te=+5°C, Tk=32°C, podchladenie 4K Výkon počítaný pre Te=+4°C, Tk=38°C, podchladenie 1K
Séria: TS2, TES2 Séria: TMV(X), TMV(X)BL, TMVL(X) Séria: TI-SW,TIE-SW,TIS-SW,TISE-SW Séria: TMV(X), TMV(X)BL, TMVL(X)
Veľkosť dýzy Výkon [kW] Veľkosť dýzy Výkon [kW] Veľkosť dýzy Výkon [kW] Veľkosť dýzy Výkon [kW]
0X 0.38 0.3 0.37 00 0.4 0.3 0.36
00 0.7 0.5 0.69 0 1.0 0.5 0.68
0.7 0.99 0.7 0.97
01 1.6 1.0 1.4 1 2.3 1.0 1.4
02 2.1 1.5 2.3 1.5 2.2
2.0 2.9 2 3.9 2.0 2.8
03 4.2 2.5 4.2 2.5 4.1
04 6.0 3.0 6.6 3 6.2 3.0 6.5
05 7.7 3.5 8.7 4 10.1 3.5 8.6
06 9.1 4.5 12.2 4.5 12.0
    4.75 16.1 5 12.3
        6 14.2 4.75 15.8