Presostaty nízkotlaké  
Typ Pracovná teplota Reset Typ
pripojenia
Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
 
°C
KP1  -40 +60 man 1/4" skrutkovací 060-110366 ------
KP1  -40 +60 auto 1/4" skrutkovací 060-110166 -------
KP2  -40 +60 auto 1/4" skrutkovací 060-112066 -------

 

 

Presostaty vysokotlaké  
Typ Pracovná teplota Reset Typ
pripojenia
Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
°C
KP5  -40 +60 auto 1/4" skrutkovací 060-117166 ---------
KP6W  -40 +60 auto 1/4" skrutkovací 060-519066 ---------
KP7W  -40 +60 auto 1/4" skrutkovací 060-119066 -------

 

 

Presostaty kombinované  
Typ Pracovná teplota Reset ľavá
strana
Reset pravá
strana
Typ
pripojenia
Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
 
°C
KP7BS  -40 +60 man man 1/4" skrutkovací 060-120066 -------
KP15  -40 +60 auto man 1/4" skrutkovací 060-126466 ---------
KP15  -40 +60 auto auto 1/4" skrutkovací 060-124166 ---------

 

 

Presostaty kombinované, obmedzenie úniku chladiva, (dvojitý vlnovec)  
Typ Pracovná teplota Reset ľavá
strana
Reset pravá
strana
Typ
pripojenia
Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
 
°C
KP17W  -40 +60 man auto 1/4" skrutkovací 060-127566 -------

 

 

Stojan na presostaty  
Typ Popis Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
Stojan Montážny stojan na presostaty 060-105666 ---------

* Na vyžiadanie je možné zabezpečiť presostaty KP-A na amoniak a presostaty RT pre ťažké prevádzkové podmienky, MP presostaty na olej a ABC-minipresostaty

 

Presostaty nízkotlaké  
Typ Pracovná teplota Reset Typ
pripojenia
Obj. číslo
Alco
cena v eur bez DPH
 
°C
PS1-A3A  -50 +70 auto 1/4" skrutkovací 4 370 700 37.63
PS1-R3A  -50 +70 man 1/4" skrutkovací 4 350 100 --------

 

 

Presostaty vysokotlaké  
Typ Pracovná teplota Reset Typ
pripojenia
Obj. číslo
Alco
cena v eur bez DPH
°C
PS1-A5A  -50 +70 auto 1/4" skrutkovací 4 350 500 37.63
PS1-R5A  -50 +70 man 1/4" skrutkovací 4 350 700 --------

 

 

Presostaty kombinované  
Typ Pracovná teplota Reset ľavá
strana
Reset pravá
strana
Typ
pripojenia
Obj. číslo
Alco
cena v eur bez DPH
 
°C
PS2-A7A  -50 +70 man man 1/4" skrutkovací 4 353 400 -------
PS2-R7A  -50 +70 auto auto 1/4" skrutkovací 4 351 300 ------