Elektroinštalačný materiál a príslušenstvo k elektroinštalácii

Silnoprúdové káble s PVC izoláciou do 1kV

Typ Počet žíl
a menovitý
prierez jadra
Obvyklá
dĺžka v kruhu
cena v eur bez DPH Ilustrácia
[mm] [m]
CYKY 3 x 1,5 100 -------
CYKY 3 x 2,5 100 ------
CYKY 5 x 1,5 100 -----
CYKY 5 x 2,5 100 ------
CYSY 3x1,5 biely - ------
JYTY 02Ax1 - ------

Ochranné, istiace a spínacie elektroinštalačné prístroje - jednopólové ističe TZD

Typ Menovitá
skratová vyp.
schopnosť
Počet
[ks]
v balení
cena v eur bez DPH
 
Ilustrácia
PL6-C10/1 10 (A) 10-25A : 6kA 12 ------
PL6-C16/1 16 (A) -----
PL6-C20/1 20 (A) ------
PL6-C25/1 25 (A) ------

Pre istenie v sústavách 1-fázových typu TNC, IT.

Ochranné, istiace a spínacie elektroinštalačné prístroje - trojpólové ističe TZD

Typ Menovitá
skratová vyp.
schopnosť
Počet
[ks]
v balení
cena v eur bez DPH
 
Ilustrácia
PL6-C10/3 10 (A) 10-25A : 6kA 4 -------
PL6-C16/3 16 (A) ------
PL6-C20/3 20 (A) -----
PL6-C25/3 25 (A) ------

Pre istenie v sústavách 3-fázových typu TNC, IT.

Príslušenstvo k elektroinštalácii

Názov Typ Rozmer Počet
[ks]
v balení
cena v eur bez DPH
 
Ilustrácia
Viazacia páska
čierna/biela
NL1-2-5*370 370mm x 5mm 100 4.88
Izolačná elektrikárska
páska - čierna široká
A5030A 30m x 50mm 50 1.47
Izolačná elektrikárska
páska - biela široká
A5030A 30m x 50mm 50 1.47
Izolačná elektrikárska
páska - čierna
A1910Y 10m x 19mm 10 0.25
Izolačná elektrikárska
páska - modrá
A1910Y 10m x 19mm 10 0.25
Izolačná elektrikárska
páska - červená
A1910Y 10m x 19mm 10 0.25
Hliníková páska
ALU
30 µm 50m x 50mm - ------
Hliníková páska
ALU
30 µm 50m x 100mm - -------

Elektroinštalačné náradie

Názov Typ cena v eur bez DPH
 
Ilustrácia
Multimeter kliešťový DT-266 ------
Multimeter kliešťový,
Udc=400mV až 600V, Uac=4V až 600V TRMS,
Idc=40A/400A, Iac=40A/400A TRMS, R=400 Ohm až 40 MOhm
automatická voľba rozsahu
UT-203 -------
Multimeter kliešťový,
Udc=400mV až 600V, Uac=4V až 600V TRMS,
Idc=40A/400A, Iac=40A/400A TRMS, R=400 Ohm až 40 MOhm
Frekvencia 10Hz - 1MHz max, automatická voľba rozsahu
UT-204 ------

Objímky s gumou

Názov Rozmer cena v eur bez DPH
 
Ilustrácia
Objímka s gumou 12-15 ------
Objímka s gumou 15-19 ------
Objímka s gumou 20-23 -------
Objímka s gumou 25-28 ------
Objímka s gumou 32-35 ------
Objímka s gumou 40-45 ------
Objímka s gumou 52-56 ------
Objímka s gumou 60-64 -------
Objímka s gumou 73-80 -----
Objímka s gumou 86-91 -------
Objímka s gumou 102-108 -----

Rozbehové kondenzátory

Typ Popis cena v eur bez DPH
 
Ilustrácia
Rozbehový kondenzátor 330V
88-108uF
------
Rozbehový kondenzátor 330V
108-130uF
-------
Rozbehový kondenzátor 60-80uF ------
Rozbehový kondenzátor 80-100uF ------

Spojovací materiál


Typ Dĺžka
[m]
cena v eur bez DPH
 
Ilustrácia
Závitová tyč v pozinkovej úprave 1 -------