KVP regulátor vyparovacieho tlaku, sacie potrubie 

Regulátory tlaku

 

 

Typ Rozsah Vstup / Výstup Vstup / Výstup Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
Obj. číslo Danfoss
cena v eur bez DPH
bar pájkovací skrutkovací pájkovací skrutkovací
KVP12 0,0-5,5 1/2" 1/2" 034L0023 ------ 034L0021 ------
KVP12 0,0-5,5 12   034L0028 -------    
KVP12 0,0-5,5   5/8"     034L0022 ------
KVP15 0,0-5,5 16   034L0029 ------    
KVP22 0,0-5,5 22   034L0025 ------    
KVP28 0,0-5,5 1-1/8"   034L0026 ------    
KVP28 0,0-5,5 28   034L0031 -----    
KVP35 0,0-5,5 35   034L0032 -----    

 

KVR regulátor kondenzačného tlaku

Regulátory tlaku

 

 

Typ Rozsah Vstup / Výstup Vstup / Výstup Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
bar pájkovací skrutkovací pájkovací skrutkovací
KVR12 5,0-17,5 12 1/2" 034L0096 ------ 034L0091 ------
KVR15 5,0-17,5 16 5/8" 034L0097 ------- 034L0092 -------
KVR22 5,0-17,5 22   034L0094 ------    
KVR28 5,0-17,5 1-1/8"   034L0095 -------    
KVR28 5,0-17,5 28   034L0099 ------    
KVR35 5,0-17,5 35   034L0100 -------    

 

NRD regulátor tlakovej diferencie  
Typ MWP Vstup Výstup Typ pripojenia Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
bar mm mm
NRD12S 46,0 12 12 pájkovací 020-1136 -------

 

KVC regulátor výkonu

Regulátory tlaku

 

 

Typ Rozsah Vstup / Výstup Vstup / Výstup Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
bar pájkovací skrutkovací pájkovací skrutkovací
KVC12 0,2-6,0 1/2" 1/2" 034L0143 ----- 034L0141 ------
KVC12 0,2-6,0 12   034L0146 -----    
KVC15 0,2-6,0 16 5/8" 034L0147 ------ 034L0142 ------
KVC22 0,2-6,0 22   034L0144 ------    

 

KVL regulátor rozbehu

Regulátory tlaku

 

 

Typ Rozsah Vstup / Výstup Vstup / Výstup Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
bar pájkovací skrutkovací pájkovací skrutkovací
KVL12 0,2-6,0 1/2" 1/2" 034L0043 ------- 034L0041 -----
KVL12 0,2-6,0 12   034L0048 -------    
KVL15 0,2-6,0 16 5/8" 034L0049 ------ 034L0042 -----
KVL22 0,2-6,0 22   034L0045 -------    
KVR28 0,2-6,0 28   034L0051 -------    
KVR35 0,2-6,0 35   034L0052 ------    

 

KVD regulátor tlaku v zberači, sacie potrubie

Regulátory tlaku

 

 

Typ Rozsah Vstup / Výstup Vstup / Výstup Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
bar pájkovací skrutkovací pájkovací skrutkovací
KVD12 3,0-20,0 12 1/2" 034L0176 ------ 034L0171 ------
KVD15 3,0-20,0 16 5/8" 034L0177 ------ 034L0172 -----

 

NRV spätné ventily, priame

Spätné ventily

 

 

Typ Min. tlak Vstup / Výstup Vstup / Výstup Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
bar pájkovací skrutkovací pájkovací skrutkovací
NRV6 0,07 6 1/4" 020-1014 ------- 020-1040 --------
NRV6 0,07 10   020-1050 -------    
NRV10 0,07 3/8"   020-1011 -------    
NRV10 0,07 10 3/8" 020-1015 ------- 020-1041 --------
NRV10 0,07 12   020-1051 -------    
NRV12 0,05 1/2" 1/2" 020-1012 ------ 020-1042 -------
NRV12 0,05 12   020-1016 ------    
NRV12 0,05 16   020-1052 ------    
NRV16 0,05 16 5/8" 020-1018 ------- 020-1043 --------
NRV16 0,05 18   020-1053 -------    
NRV19 0,05 18 3/4" 020-1017 ------ 020-1044 --------
NRV19 0,05 22   020-1054 --------    

 

NRV spätné ventily, rohové

Spätné ventily

 

 

Typ Min. tlak Vstup Výstup Typ pripojenia Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
bar mm/in. mm/in.
NRV22 0,04 22 22 pájkovací 020-1020 -------
NRV22 0,04 28 28 pájkovací 020-1055 -------
NRV28 0,04 1-1/8" 1-1/8" pájkovací 020-1021 -------
NRV28 0,04 28 28 pájkovací 020-1025 -------
NRV28 0,04 35 35 pájkovací 020-1056 -------
NRV35 0,04 35 35 pájkovací 020-1026 --------
NRV35 0,04 42 42 pájkovací 020-1027 --------

 

Spätné ventily, priame

Spätné ventily

 

 

Typ Min. tlak Vstup Výstup Typ pripojenia Obj. číslo
Castel
cena v eur bez DPH
bar mm/in. mm/in.
3132/2 0,1 1/4" 1/4" pájkovací 3132/2 13.66
3132/M10 0,1 10 10 pájkovací 3132/M10 14.58
3132/M12 0,1 12 12 pájkovací 3132/M12 14.58
3132/5 0,1 16 16 pájkovací 3132/5 20.62
3132/M18 0,1 18 18 pájkovací 3132/M18 ------
3132/7 0,1 22 22 pájkovací 3132/7 25.54
3142/M28 0,1 28 28 pájkovací 3142/M28 -------
3142/11 0,1 35 35 pájkovací 3142/11 --------

 

Poistné ventily  
Typ Max. prac. tlak Vstup Výstup Typ pripojenia Obj. číslo
Castel
cena v eur bez DPH
bar in. in.
3060/45C280 28 1/2" 5/8" skrutkovací 3060/45C280 -------
3060/45C310 32 1/2" 5/8" skrutkovací 3060/45C310 -------
3060/45C420 42 1/2" 5/8" skrutkovací 3060/45C420 -------
3082/2C 42 1/4" - skrutkovací 3082/2C -------