Elektromagnetické ventily normálne uzatvorené (NC)

Skrutkovací x skrutkovací prípoj bez cievky

EVR 2 - 15

 

 

Typ Vstup Výstup MWP Cievka Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
in. in. bar
EVR 3 1/4" 1/4" 45,0 - 032F8107 ----
EVR 6 3/8" 3/8" 35,0 - 032F8072 ----
EVR 10 1/2" 1/2" 35,0 - 032F8095 -----

 

         

Pájkovací x pájkovací prípoj s cievkou 

EVR 2 - 20

 

 

Typ Vstup Výstup MWP Cievka Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
mm/in. mm/in. bar
EVR 2 6 6 45,2 BB230AS 032F202831 -----
EVR 3 1/4" 1/4" 45,2 BE230AS 032F204331 -----
EVR 3 6 6 45,2 BE230AS 032F205331 -----
EVR 6 10 10 35,0 BE230AS 032F209331 -----
EVR 10 12 12 32,0 BE230AS 032F213331 -----
EVR 15 16 16 32,0 BE230AS 032F219331 -----
EVR 20 7/8" 7/8" 33,0 BE230AS 032F224331 -----

 

         

Pájkovací x pájkovací prípoj bez cievky 

EVR 2 - 25

 

 

Typ Vstup Výstup MWP Cievka Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
mm mm bar
EVR 2 6 6 45,2 - 032F1202 -----
EVR 3 6 6 45,2 - 032F1207 -----
EVR 3 10 10 45,2 - 032F1208 -----
EVR 6 10 10 35,0 - 032F1213 -----
EVR 6 12 12 35,0 - 032F1236 -----
EVR 10 16 16 35,0 - 032F1214 -----
EVR 10 12 12 35,0 - 032F1218 ----
EVR 15 16 16 32,0 - 032F1228 -----
EVR 20 28 28 32,0 - 032F1245 -----
EVR 25 28 28 32,0 - 032F2206 ----

 

         

Elektromagnetická cievka nacvakávacia - striedavý prúd

10W (IP67) so svorkovnicou 

EVR, EVRC, EVRA, EVRAT, EVRS/T, PKVD, EVM

 

 

Typ Napätie Frekvencia Obj. číslo
Danfoss
cena v eur bez DPH
V Hz
BE230AS 220-230 50 018F6701 ----
BE230AS 220-230 jednosmerné 50 018F6991 ------

 

       

SAE závit bez cievky, bez konektora  
Typ Vstup Výstup MWP Cievka Obj. číslo
Castel
cena v eur bez DPH
mm mm bar
1020/2S 6 6 45,0 - 1020/2S -----
1020/3S 10 10 45,0 - 1020/3S -----
1064/3S 10 10 45,0 - 1064/3S -----
1064/4S 12 12 45,0 - 1064/4S -----
1070/4S 12 12 45,0 - 1070/4S -----
1070/5S 16 16 45,0 - 1070/5S -----

 

       

Pájkovacie bez cievky, bez konektora 

Elektromagnetické ventily (NC)

 

 

Typ Vstup Výstup MWP Cievka Obj. číslo
Castel
cena v eur bez DPH
mm mm bar
1028/2S 6 6 45,0 - 1028/2S 14.50
1028/M10S 10 10 45,0 - 1028/M10S 15.71
1068/M10S 10 10 45,0 - 1068/M10S -----
1068/M12S 12 12 45,0 - 1068/M12S 24.61
1078/4S 12 12 45,0 - 1078/4S ----
1078/5S 16 16 45,0 - 1078/5S 35.18
1079/7S 22 22 45,0 - 1079/7S -----
1098/6S 19 19 45,0 - 1098/6S -----
1098/7S 22 22 45,0 - 1098/7S 60.18
1078/9S 28 28 45,0 - 1078/9S ----

 

       

Typ Napätie Frekvencia Rozmer, popis Obj. číslo
Castel
cena v eur bez DPH
V Hz
9100/RA2 24 50 HM2 24V AC 50/60Hz 9100/RA2 -----
9100/RA6 220-230 50 HM2 220/230V AC 50/60Hz 9100/RA6 6.37
9120/RD1 12 50 HM3 12V DC 9120/RD1 -----
9120/RD2 24 50 HM3 24V DC 9120/RD2 -----

 

       

Typ Rozmer, popis Obj. číslo
Castel
cena v eur bez DPH
9150/R02 PG 11 DIN 43650 IP65 9150/R02 1.08