Digitálne termostaty
Typ Počet relátok a ich funkcia
[ks]
Typ
sondy
Napájanie
[V]
cena v eur bez DPH
 
Ilustrácia
IDPlus 902 1 relé: kompresor
(časové odmrazovanie)
alebo elektrické kúrenie
NTC/PTC/PT1000; 8A; DI/AI 230 --------
IDPlus 961 1 relé: kompresor
(časové odmrazovanie)
alebo elektrické kúrenie
NTC/PTC/PT1000; 2HP; DI/AI 230 39.91
IDPlus 961 1 relé: kompresor
(časové odmrazovanie)
alebo elektrické kúrenie
NTC/PTC/PT1000; 2HP; DI/AI 12 --------
IDPlus 971 2 relé: kompresor
a odmrazovanie
2xNTC/PTC/PT1000; 2HP/8A; DI; DI/AI 230 49.70
IDPlus 971 2 relé: kompresor
a odmrazovanie
2xNTC/PTC/PT1000; 2HP/8A; DI; DI/AI 12 --------
IDPlus 974 3 relé: kompresor,
odmrazovanie a ventilátor
2xNTC/PTC/PT1000; 2HP/8/5A; DI; DI/AI; HACCP 230 43.14
IDPlus 974 3 relé: kompresor,
odmrazovanie a ventilátor
2xNTC/PTC/PT1000; 2HP/8/5A; DI; DI/AI;  HACCP 12 --------
ID 985LX/CK
(Televis cez Bus Adaptér)
4 relé: kompresor,
odmrazovanie, ventilátor
a alarm, reálny čas, LINK
3xNTC/PTC; 8/8/8/5A; 2xDI 12 ---------
EWDR 984 3 relé: kompresor,
odmrazovanie, ventilátor
a pomocný analógový výstup
3xNTC/PTC; 16/8/8A; AO 12V…/20mA; 2xDI 230 -------
EWDR 985/CS RS485
(Televis priamo)
4 relé: kompresor,
odmrazovanie, ventilátor,
svetlo a pomocný analogový
výstup, RTC
3xNTC/PTC; 15/8/8/8A; AO 12V…/20mA; 2xDI; BUZZER 230

--------

 

Regulátor otáčok ventilátora pre kondenzátor
Typ Nastavitelný pracovný
teplotný rozsah
[°C]
Typ
sondy
Napájanie
[V]
cena v eur bez DPH
 
Ilustrácia
FASEC 33 0 až +60 PTC; 0…60°C; 2,5A triac 230 --------

 

Regulátor otáčok ventilátora DANFOSS pre kondenzátor
Typ Pre chladivá Rozsah nastavenia
[bar]
Napájanie
[V]
cena v eur bez DPH
 
Ilustrácia
XGE-4C R22, R134a
R404A, R407C
R410A
10-25 230 -------