• Záručný aj pozáručný servis
  • Návrh optimalizácie prevádzky                           
  • Návrh ročného servisného plánu 
  • Revízie chladiarenských a klimatizačných okruhov