Medené potrubia pre chladenie, klimatizáciu a rozvody ÚK, TÚV, plynu, pitnej vody

Certifikácia:

FRIGOTEC

- vyrobené podľa DIN 8905 (obsah cu 99,93%)

Príklady použitia:

FRIGOTEC

- systémy pre chladiace a mraziace zariadenia

- vzduchotechnika, klimatizácia

- zariadenia používané v zdravotníctve ( lekárske plyny )

- horľavé plyny, tepelné čerpadlá

- rozvody medicínskych plynov

Prevedenie:

FRIGOTEC

- vysoko kvalitná meď so suchým čistým, bezoxidovým

  a nemastným vnútorným povrchom

- konce uzatvorené, prípadne zazátkované

- mäkké rúrky F 22 (R220) - zvitky á 25, 50 m

- tvrdé rúrky F 36 (R290) - potrubia á 5 m

FRIGOTEC - holé potrubie
Rozmer
[mm]
Mäkká F 22 - R220 Tvrdá F 36 - R290 Hmotnosť
[kg/m]
Bežná dĺžka
[m]
cena v eur bez DPH Bežná dĺžka
[m]
cena v eur bez DPH
6 x 1 50 1.43     0,14
8 x 1 50 ----     0,20
10 x 1 50 2.53 5 2.53 0,25
12 x 1 50 3.07 5 3.04 0,31
15 x 1 50 ------- 5 ----- 0,39
16 x 1 50 4.17 5 4.13 0,42
18 x 1 25 ------- 5 4.66 0,48
22 x 1 25 5.84 5 5.74 0,59
28 x 1 5 7.38 0,75
28 x 1,5 5 ------ 1,11
35 x 1,5 5 ------ 1,40
42 x 1,5 5 ------- 1,70
54 x 2 5 ------ 2,91
64 x 2 5 ------- 3,47
76 x 2 5 ------ 4,14
89 x 2 5 ------- 4,86
108 x 2,5 5 ------ 7,37
Izolované medené potrubie pre chladenie a klimatizáciu
Frigotec Plus / Pex-single Frigotec Plus Dual / Pex-dual
Rozmer
[in/mm]
Pex-single balenie
[m]
cena v eur bez DPH Rozmer
[in/mm]
Pex-dual balenie
[m]
cena v eur bez DPH
1/4" x 0,8 25 1.40 1/4"+3/8" x 0,8 25 3.75
(6,35 x 0,8) (6,35+9,52 x 0,8)
3/8" x 0,8 25 2.18 1/4"+1/2" x 0,8 25 4.47
(9,52 x 0,8) (6,35+12,07 x 0,8)
1/2" x 0,8 25 2.94
(12,7 x 0,8)
5/8" x 1 25 4.30
(15,88 x 1)
3/4" x 1 25 -----
(19,05 x 1)